Artikel Van Jeroen

'Europa trekt de rode kaart'

In de aanloop van het Wereld Kampioenschap voetbal in Japan, stuurt België tien politiemensen mee. Deze staan in voor het begeleiden van de 3.000 Belgische supporters. België stuurt deze politiemensen mee omdat Japan geen ervaring heeft met hooliganisme in het voetbal. Europa daarentegen heeft hier wel veel ervaring mee. Voor de organisatie van EURO 2000 in België en Nederland werden er tal van initiatieven genomen om deze problemen te bestrijden. Zo werd er een voetbalwetgeving met administratief uitsluitingssysteem ontworpen en er werd gewerkt met camera-observatie.

Handboek van internationale politiesamenwerking:
Na afloop van het EURO 2000 werd vastgesteld dat het een vrijwel vlekkeloos toernooi was. Hierna werden er op internationaal niveau tal van initiatieven genomen zoals de aanpassing van het handboek met aanbevelingen voor de internationale politiesamenwerking. Dit handboek werd gemaakt na het opdoen van de ervaringen op EURO 1996 en het WK 1998. Ook werd elke lidstaat verplicht tot oprichting van een “Nationaal informatiepunt voetbal”. Dit wordt gebruikt als aanspreekpunt omtrent de ordehandhaving rond voetbalwedstrijden.

Elke internationale wedstrijd moet een permanente risicoanalyse beschikbaar stellen. Dit gaat zowel om een club die tegen een buitenlandse club speelt en om de nationale ploeg. Ook moet er duidelijk zijn wie dat de organisator is. De organisator moet naast zijn taak van het nemen van maatregelen ook oog hebben voor de onmiddellijke omgeving.

De toepassing op nationaal vlak
Wekelijks worden er in België vele manschappen en andere bijzonder middelen zoals sproeiwagens ingezet om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen. Het aantal manschappen bij een match hangt af van het risico van da match. Ook aan de ruime omgeving moet aandacht besteed worden. Hierbij denkt men dan aan toevallige of georganiseerde ontmoetingen of massale diefstallen in tankstations. De oprichting van de dienst Integrale voetbalveiligheid (IVV) moet bijdragen tot de verbetering van de ordehandhaving tijdens voetbalmatchen. De pakkans van hooligans moet stijgen door het gebruik van camera's buiten het stadion en het verbeteren van de beelden om zo de verdachten gemakkelijker te identificeren.

Het IVV dient als aanspreekpunt voor buitenlandse politiediensten op internationaal vlak. Zo is een van de huidige vragen die in de nabije toekomst zullen gesteld worden is de internationalisering. België zal naar de Wereldbeker 2002 ook een team spotters sturen. Deze spotters hebben als doel informatie te achterhalen omtrent de ordehandhaving.

Hooligans
De moeilijke supporters doen er alles aan om niet op te vallen. Dit doen ze door bijvoorbeeld casual kledij te dragen. De hooligans van de uitploeg verplaatsen zich meestal in groep naar het stadion en lopen voorbij de verzamelplaats van de thuisploeg. Als er moeilijkheden zijn tussen de groepen staat de politie klaar om tussen te komen. Spotters reizen mee met de supporters. Zo kennen de spotters de supporters en de supporters kennen de spotters.

Een van de maatregelen die is genomen de combiregeling. Dit betekent dat de uitsupporters verplicht zijn om met de bus naar het stadion te gaan. De clubs beslissen onderling of er gewerkt wordt met een combiregeling of niet.

Om de veiligheid in de voetbalstadions te verbeteren werd na het EK 1996 en na WK 11998 een handboek opgesteld: Handboek van internationale politiesamenwerking. Elk land werd ook verplicht om een 'Nationaal informatiepunt voetbal' op te richten. Hiernaast moet ook elke match voorzien zijn van een risicoanalyse. Ook werd de dienst Integrale Voetbalveiligheid opgericht om de orde te handhavenen. Een andere maatregel die genomen is, is de invoering van de combiregeling waarbij de supporters van de uitploeg in grote groep naar het stadion wordt geleidt.

'Voetbal is weer een feest'

De laatste jaren komt er steeds minder voetbalgeweld in de media. Dit komt door de vele initiatieven door verschillende organisaties die werken rond de veiligheid. Dit komt echter niet alleen door de organisaties, ook de evolutie van de supporters en de manier waarop ze hun favoriete ploeg steunen.

Integrale voetbalveiligheid
De voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken, de veiligheidscel van de KBVB en de dienst IVV van de federale politie, dit zijn drie belangrijke organen in het voetbalgebeuren. Meer specifiek werken zij rond de veiligheid in het voetbal. De laatste jaren werden vanuit er tal van initiatieven genomen in België. Zo werden er door sommige ploegen projecten opgestart tegen sociale uitsluiting:

 • Cercle Brugge: er wordt samengewerkt met het dagcentrum De sleutel die instaan voor de opvang van drugverslaafden. De club probeert de spelers hierbij te betrekken;
 • Ook wordt er in enkele clubs gehandicapten betrokken bij de voetbaltrainingen. Dit gebeurd bij o.a. KV Mechelen en Lierse SK;
 • KFC Vilvoorde organiseert dan weer taal- en andere lessen voor de ouders van de jongere spelers van de club;
 • Zulte Waregem: Deze club werkt mee aan het project 'Met voetbal scoren voor tewerkstelling'. Aan dit project werkt het stadsbestuur, een sociale werkplaats, het ocmw en het centrum voor basiseducatie mee;
 • De gemeente Anderlecht, de club RSC Anderlecht en een school zorgen voor een samenwerking met als resultaat vzw FEFA (Foot-Etudes-Familles-Anderlecht).

De projecten die worden opgericht om de veiligheid in het voetbal te verbeteren krijgen van het Fairplaykrediet van de FOD Binnenlandse zaken 100.000 euro.

Het juridische kader
Sinds de toepassing van de voetbalwet in 1998 kan de politie op basis van deze weten pv's opstellen. Deze pv's kunnen opgesteld worden voor de supporters én de organisatoren die zich niet aan deze regels houden. De voetbalwet is een goed werkend systeem waaraan administratieve sancties, stadionverboden en geldboetes vasthangen. Deze voetbalwet wordt regelmatig aangepast omdat er ruimte blijft voor verbetering. Zo waren er in 2003 en in 2007 enkele aanpassingen.
In 2003 waren deze de belangrijkste:

 • Het toepassingsgebied van de voetbalwet werd uitgebreid naar vijf kilometer;
 • Door de uitbreiding van deze perimeter kan de organisator de supporters een betere begeleiding geven;
 • Ook werd het binnenbrengen, het bezit of het pogen binnen te brengen van pyrtotechnische middelen in het stadion strafbaar gemaakt;
 • De voetbalwet werd vanaf 2003 ook toepasbaar in derde nationale;
 • De uitwisseling van personeninformatie op internationaal vlak;
 • En voor minderjarigen vanaf 14 jaar is er een aangepaste procedure.

In 2007 waren dit de belangrijkste:
Elk stadion werd verplicht een noodplan uit te werken;
Het toepassingsgebied werd uitgebreid tot het ganse grondgebied, 24 uur voor en 24 uur na de match;
Het niet volgen van de bevelen of richtlijnen in het stadion en van de stewards en veiligheidsverantwoordelijke is strafbaar;
Ook het verlenen van materiële hulp aan iemand die een stadionverbod heeft (Bijvoorbeeld: een abonnement aan iemand met een stadionverbod uitlen).

De bewijsteams
Dit team bestaat uit drie delen. Een eerste deel is een observatie-element die bestaat uit twee personen die zich in burgerkledij vervoegen bij de supporters. Zo kunnen zij vaststellen wie er een overtreding of misdrijf pleegt. Een tweede deel is een camera-team. Dit team is voorzien van één of twee camera's die proberen om deze misdrijven of overtredingen dan vast te leggen. Het laatste element van een bewijsteam wordt ingezet om de beelden te bekijken en zo de overtreders te identificeren.

Evolutie van de politie-inzet
De politie bereikte in het seizoen 2000-2001 een hoogtepunt met de inzet van 50.511 manschappen. Deze manschappen daalden hierna zelfs tot 22.346 manschappen. Het aantal manschappen hangt af van het risico van de match. Dit risico wordt bepaalt door het maken van een risicoanalyse.

In het huidige voetbalgebeuren zijn er drie belangrijke organen: het FOD Binnenlandse Zaken, de veiligheidscel van de KBVB en de dienst IVV van de federale polite. Deze drie organen werken specifiek rond de veiligheid in het voetbal en zorgen ze voor tal van initiatieven en betrekken hier de clubs bij. De voetbalwet heeft ook een belangrijke rol het voetbal. Daarom wordt de voetbalwet regelmatig aangepast om de wetten te verduidelijken of te verbeteren. Daarnaast zijn ook de bewijsteams een belangrijk onderdeel in het voetbal. Ook is het opvallend dat de politie minder manschappen inzet dan ongeveer 10 jaar geleden.

Werkdocument