Artikel Van Juliaan

Hooligans

Hooligans, het is een groep die vaak negatief wordt uitvergroot in de media. Vaak worden ze afgeschilderd als zware criminelen en drugsdealers. Maar is dat wel zo? Er bestaan 3 soorten hooligans. Je hebt mensen die betrokken geraken bij een gevecht zonder dat ze dat zelf willen, men kan zich vragen stellen of men hier over zware criminelen kan spreken. Daarnaast heb je mensen die gewoon in een vaste groep naar het voetbal gaan. En als 3e groep heb je de “die hards”. De zware jongens die afspreken op specifieke plaatsen om te vechten tegen andere groeperingen.

Als je deze 3 verschillende groepen bekijkt zie je duidelijke verschillen. Ze hebben niet allemaal slechte intenties. Toch worden ze vaak op een zelfde hoop gesmeten. Ze kunnen vaak moeilijk geloven dat een hooligan een gewone jongen kan zijn die in de pub een biertje gaat drinken.

Daarom is het belangrijk om een sterk kader te vormen rond wat hooliganisme nu eigenlijk is.

De visie van de doorsnee burger

De maatschappij reageert in het algemeen vrij vijandig tegenover hooliganisme. Niet enkel omdat het probleem vaak wordt uitvergroot via de media, maar vooral omdat hooliganisme gezien wordt als vandalisme. De modale burger vind dat vandalisme een vorm is van verwaterd normbesef en een gebrek aan discipline. Vandalen worden vaak over een kam gesmeerd en gezien als uitschot en misdadigers van het ergste allooi. Gelukkig zijn er toch nog enkele mensen die proberen te begrijpen wat er echt aan de hand is.

Voetbal is de gewelddadige sport bij uitstek

Een belangrijke vaststelling is dat voetbalgeweld geen individueel gebeuren is. Vaak vindt dit plaats in groepen. De vraag die we ons kunnen stellen is waarom juist het voetbal zoveel geweldproblemen kent en waarom dat dit in andere sporten veel minder is. We kunnen dit fenomeen verklaren aan de hand van volgende factoren: eerst en vooral is voetbal een belangrijk onderdeel binnen de wereld van de lagere arbeidersklasse. Ook het feit dat confrontaties tussen verschillende groepen al een jaar op voorhand in de wedstrijdkalender vast liggen zorgt ervoor dat veel mensen zich makkelijk kunnen mobiliseren en dat confrontaties goed organiseerbaar en voorspelbaar zijn. Ten slotte heerst er al verscheidene jaren een sterke reltraditie rond het voetbal. Dit spreekt heel wat jongeren aan die al probleemgedrag vertonen.

Waarom zijn hooligans gewelddadig?

Maar wie zijn deze vandalen dan wel? Er is al heel wat onderzoek gevoerd naar de oorzaken van het gedrag van de voetbalhooligan. Volgens gedragspsychologen is hun drang om te vernielen verbonden aan hun persoonlijkheid en de situatie. Vele onderzoekers hebben hier verschillende meningen over. Zo zijn er onderzoekers die de oorzaak van vandalisme zoeken in de hersenen. Bijvoorbeeld door een virus, een ziekte of gewoon een fout in de hersenen. Andere onderzoekers hebben het over de “Senstation-seeker.” Dit is een persoon met een onstuitbare drang naar opwinding. Vooral het voetbal lijkt daarbij een belangrijke bron van stimulatie en spanning. Ten slotte is er nog de psychoanalytische verklaring die het eerder heeft over verplaatste agressie. De wens om te vernietigen kan bv. Komen uit verzet tegen te strenge ouders. Deze woede kan men dan gemakkelijk kwijt in een supportersgroep waar er minder sociale controle is en er zelf een vorm is van sympathie tegenover hun vernietigende drang.

Conclusie

We kunnen dus stellen dat er verschillende oorzaken zijn voor het probleem. Maar wat is nu de oplossing? Het gebruik van sancties heeft in het verleden zijn nut al bewezen, maar het probleem wordt daardoor niet aan zijn wortels aangepakt. Men moet dus op zoek naar meer efficiënte werkmethoden.