Artikel Van Oleg

De voetbalwet

De voetbalwet is een krachtdadig instrument in het verzekeren van de veiligheid van de toeschouwers en de strijd tegen voetbalgerelateerde incidenten.
Recent werden er fundamentele wijzigingen aangebracht aan de Wet van 21 december 1998, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De huidige aanpassingen maken van de voetbalwet een bijzonder krachtig document in het verzekeren van de veiligheid van de toeschouwers en de strijd tegen voetbalgerelateerde incidenten.
Mede dankzij de aanpassingen heeft België nu samen met Groot-Brittannië zowat de meest volledige wetgeving die men inzake voetbalveiligheid kan hebben.

Motief fundamentele wetswijzigingen 2007

Diverse voorstellen die de laatste jaren op verschillende besprekingen werden gedaan door verschillende leden van het Parlement, politiediensten, magistraten,…
Tendensen inzake problemen betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
Goede praktijken uit andere landen zoals Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië.
Internationale aanbevelingen en richtlijnen

De inhoudelijke aanpassingen: de organisatoren

De evacuatie en noodplanning
Het intern noodplan

Elke organisator dient vanaf heden een intern noodplan uit te werken dat onder meer de evacuatie regelt. De finaliteit van een intern noodplan is het mogelijk maken zo adequaat mogelijk te reageren op een noodsituatie die binnen het stadion ontstaat of die op extern niveau optreedt, maar waarbij het stadion een betrokkenheid kent.
Bij het opstellen van het intern noodplan, dient de organisator toe te zien op de samenhang ervan met het extern nood-en interventieplan van de betrokken gemeente en provincie.

De stewards

De wetswijziging van 25 april 2007 maakt het mogelijk dat stewards vanaf heden ook worden ingezet bij voetbalevenement. Het is nu ook mogelijk om stewards in te zetten naar aanleiding van bepaalde trainingen met grote volkstoeloop of andere voetbalevenementen. Ook voor zaalvoetbal wordt stewardinzet mogelijk, doch niet voor evenementen die geen directe link hebben met een wedstrijd of training, zoals een kampioenviering georganiseerd door een club, waar moet beroep gedaan worden op private bewaking.

De nieuwe wet voorziet enkel in de mogelijkheid ook stewards in te zetten bij voetbalevenementen, doch op dat moment dienen deze wel voldoen aan de minimale voorwaarden van rekrutering en opleiding zoals bepaald door en krachtens de wet.

Een aantal wijzigingen hebben als doel de stewards wettelijk meer zeggenschap te geven.

De administratieve sancties

Voor het niet naleven van een aantal verplichtingen die reeds jaren bestaan en die van cruciaal belang zijn voor een efficiënt veiligheidsbeleid, wordt de minimumsanctie voor de organisatoren verhoogt.

Enkele voorbeelden:
Het niet tijdig opstellen van de jaarlijkse overeenkomst door een club; minstens € 5000
Het niet tijdig overmaken aan de minister van Binnenlandse zaken; minstens € 2500
Het niet voorhanden hebben van een behoorlijke veiligheidsverantwoordelijke; minstens € 5000

De inhoudelijke aanpassingen: de toeschouwers

De sanctioneerbare gedragingen zijn heden van toepassing voor nationale en internationale voetbalwedstrijden of een voetbalwedstrijd waaraan minstens een ploeg van derde nationale deelneemt en dit gedurende de ganse periode toegankelijk is voor toeschouwers.

De aanpassingen inzake de sancties

Voor wat betreft de minderjarigen, zijn er geen aanpassingen. Er kan hen enkel een stadionverbod worden opgelegd van drie maanden tot vijf jaar.

Er werd wel een verhoogde minimumsanctie opgesteld voor de meerderjarigen. Die bedraagt normaal drie maanden tot vijf jaar administratief stadionverbod en/of een administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro.

Conclusie

Er wordt in België op alle niveaus nog te weinig aandacht besteed aan de preventie van voetbalgeweld. De voetbalwet is en blijft een uitstekend instrument in het verwezenlijken van de belangrijkste doelstelling die iedereen voor ogen moet hebben: van voetbal een feest maken.