Artikel Van Pieter Jan

In het artikel leest u de wetgeving van de stewards in de voetbalwet. Volgende zaken worden aangehaald: De verantwoordelijkheid van de organisatoren en de overkoepelende sportbond, de stewardstructuur, selectie + werving en opleiding van de kandidaat, het aantal in te zetten stewards, de uitrusting, de ontzetting van de steward uit zijn functie en tot slot de taken en de bevoegdheden en het werkterrein van stewards.

De verantwoordelijkheid van de organisatoren en de overkoepelende sportbond.

Met de organisator bedoelt men de voetbalclub uit 1ste of 2de nationale die een internationale en nationale voetbalwedstrijd organiseert. De club is verantwoordelijk voor de
oproep van de kandidaten, de selectie, de werving en de opleiding van de steward, kandidaat-stewards en stewards controleren en stewards indien nodig ontzetten en ontslaan.

De overkoepelende sportbond voor voetbalclubs is de Koninklijke Belgische Voetbalbond
(K.B.V.B.). Dit orgaan heeft een hoofdzakelijk coördinerende en ondersteunende rol
betreffende de stewardwerking.

De stewardstructuur

Hiërarchisch verband met als volgorde:
• Kandidaat steward
• Steward
• Divisiechef
• Hoofdsteward
• Veiligheidsverantwoordelijke

Selectie, werving en opleiding

Minimumvoorwaarden om steward te worden:
• 18 jaar zijn
• Getuigschrift van goed gedrag en zeden nodig
• Fysieke geschiktheid hebben
• Gepast psychologisch profiel hebben

Werving gebeurt door gesprek met veiligheidsverantwoordelijke, hoofdsteward en politie - officier.

De opleiding tot steward
• Theoretisch gedeelte (6u)
• Praktisch gedeelte (6u)
• Stage (5 wedstrijden)

Aantal in te zetten stewards per voetbalmatch

Bestelde tickets stewards / 300 = aantal stewards
Opm.: minimaal 10 stewards bij een voetbalmatch 1ste nationale en minimaal 5 bij 2e nationale.
Stewards van de bezoekende ploeg mogen ook ingezet worden maar er moeten minimaal 2/3 stewards zijn van de thuisploeg.

Uitrusting stewards

• Fluorescerende oranje vest met opschrift STEWARD
• Steeds identificatiekaart bij zich dragen
• Divisiechef en Hoofdsteward onderscheidende gekleurde band rond arm

De ontzetting van een steward uit zijn functie

Bij ontzetting wordt de stewardidentificatiekaart, na aangeven van de club, door de K.B.V.B. ingetrokken. Ontslag kan volgen wanneer:
• een steward niet meer voldoet aan de voorwaarden van het wettelijk bepaalde profiel
• de jaarlijkse bijscholing niet volgt
• ernstige tekortkomingen waren bij het uitoefenen van zijn functie

Bevoegdheden

• Oppervlakkige controle van personen van hetzelfde geslacht
• Verzoeken om bezwarend materiaal af te geven
• Persoon toegang stadion ontzeggen
• Richtlijnen meegeven aan toeschouwers om veiligheid te verzekeren

Taken

• Scheidsrechters, lijnrechters en spelers van de kleedkamers tot het veld vergezellen
• Teruggave van in beslag genomen voorwerpen na de match
• Stadionverboden opvolgen
• Controleren of het regelement van Inwendige ordening nageleefd wordt
• Evacuatiepoorten permanent bemannen
• Infrastructuur stadion controleren
• Informeren van de toeschouwers

Werkterrein

Binnen het voetbalstadion.