Artikel Van Tobias

Titel

De tekst gaat over de bevraging naar stewards. Er werden 32 hoofdstewards, 84 devisiechefs en 278 stewards bevraagd. 79% waren mannen. Dit komt overeen met het werkelijke aandeel in de stewardswerking. 20% was tussen de 18 en de 30 jaar en 51% was tussen de 31 en 50 jaar.

Waarom steward?

Er zijn heel wat redenen waarom iemand steward wil worden. De meeste mensen willen steward worden voor het sociaal contact. Verder worden mensen nog steward uit clubliefde, om bij te dragen aan de veiligheid in het voetbal en uit passie voor het voetbal in het algemeen. 2% wordt ook steward voor de vergoeding.

Verder werd ook nog gevraagd naar de negatieve ervaringen die de stewards ondervinden.

Verstandhouding met partners

Heel wat steward ondervinden moeilijkheden met de supporters. Vaak zijn ze agressief. Ze krijgen te maken met minachting. Ook de te lage vergoedingen vinden de stewards niet leuk. Verder is er ook nog een gebrek aan communicatie en organisatie in de stewardwerking.

Moeilijkheden gesitueerd op het niveau van de organisatie

De tijd dat de stewards in een wedstrijd steken in groot. Ze moeten lang voor en na de wedstrijd aanwezig zijn. Ze moeten deze functie combineren met hun werk en andere activiteiten. Dit is moeilijk.
Er is ook nog een laksheid in het dagelijks bestuur. De stewards, divisiechefs en hoofdstewards geven aan dat er te weinig samenwerking is vanuit het clubbestuur. Verder is er ook nog het onbegrip van de toeschouwers tegenover de stewards, die een vast aanspreekpunt zijn. De stewards ervaren een tekort aan uniforme regels ter verbetering van de veiligheid en leefbaarbeid in voetbalstadions.

Moeilijkheden gisitueerd op het niveau van het ‘statuut’

Men ervaart gebrek aan respect bij de clubbesturen. De stewards voelen onvoldoende erkenning. Ze halen ook opnieuw de te lage vergoeding aan. Ook is er onwetenheid van de supporters over de functie van de stewards. Agressie en frustratie tegen de stewards wordt opnieuw aangehaald.

Moeilijkheden gesitueerd op het niveau van de ‘voorwaarden’

Men geeft aan dat de verwerving en selectie van gemotiveerde, bekwame stewards ontbreekt. Ook is veel commentaar op de minimale voorzieningen. Zo zijn er geen kleren voorzien voor erg warm weer en geen kleren voor erg koud weer. Ook de lokalen zijn aan vernieuwing toe. De opleiding en bijscholingen zijn ouderwets.

Moeilijkheden gesitueerd op het niveau van de ‘taken en bevoegdheden.

De stewards vinden het toezicht houden bij de poort nutteloos. Ook is dit een taak dat niet populair is.
Er zijn ook heel wat moeilijke supporters bij een oppervlakkige controle.
Hoofdstewards vinden dat de stewards teveel kijken naar de wedstrijd terwijl de stewards zeggen dat ze te weinig kunnen kijken naar de wedstrijd. Verder is er ook nog het ontbreken van de mogelijkheid tot ‘anonieme getuigenis’.

Opmerkingen

Steward hebben naar eigen zeggen te weinig contact met collega-stewards en weten weinig over de stewardwerking in andere clubs. Ook is er een te lange en inadequate juridisch procedure bij sanctionering van voetbalvandalen. Er wordt te weinig informatie doorgespeeld na de interventie. Bevoegde instanties treden ook onvoldoende op.

We kunnen besluiten dat er vooral problemen zijn in de relatie met de supporter, het clubbestuur en de stewardwerking. Ook zijn er heel wat communicatieproblemen. Clubbesturen vormen voor vele stewards een bron van ergernis. Er zijn ook moeilijkheden tussen de stewards en de supporters.


Voor meer uitleg, kijk bij 'Tobias' onder 'groepleden'. Voor statiestieken, pp-presentatie en een word document met extra uitleg.