Brandweer

De brandweer houd zich voornamelijk bezit met het redden van mens en dier, het bestrijden van brand en het hulpverlenen bij ongevallen. Voorlichting, preventiemaatregelingen, brandbestrijding en rampenbestrijding behoren ook tot de taken.

De brandbestrijding is de taak van de gemeentebesturen. vastgelegd in de wet op de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.

De brandweer heeft een hiërarchische commandostructuur. Zo is de brandweerkops in staat om krachtig en georganiseerd op te treden en samen te werken met andere brandweerkorpsen en met andere instanties. (Politie, ambulancedienst…)

Brandweerman of brandweervrouw is een veeleisende job. Het houd een zeker risico is. Men moet functioneren in extreme omstandigheden. Een goede geestelijke of lichamelijke conditie is dus vereist. Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Men werkt steeds in groep en komt in contact met de burger.

De brandweer is altijd gevestigd in een brandweerkazerne. De grootte van dit gebouw is afhankelijk van de grootte van het korps en van de taken en specialismen die het korps heeft.

Materieel dat door de brandweer kan worden ingezet voor brandbestrijding en hulpverlening:

De brandweer gebruik heel wat gesofisticeerd materiaal. (vaartuigen, voertuigen, ondersteunende voertuigen, gespecialiseerde voertuigen) Meer specifieke uitleg wil ik verwijzen naar wikipedia.

In het grootste deel van Europa is 112 het noodnummer voor de hulpdiensten, dus ook voor de brandweer.