C
Choule
Het is een traditionele teamsport afkomstig van Picardië en Normandië. Het wordt gespeeld met een bal, genaamd 'soule', die gemaakt is van hout of van leer. De ballen van leer worden gevuld met hooi, paardenhaar of mos.
Collegialiteit
Collegialiteit is de relatie tussen collega's. Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is.
curatief
Verzorgend.
curatie
Elk ingrijpen als zich een of ander probleem voordoet in de vroegere consensus-samenleving tot de opkomst van het preventiedomein.
Continuüm
een verzameling van alle mogelijkheden of waarden zonder onderbreking.
Ceteris paribus
Komt uit latijn en betekend :”de overige omstandigheden gelijk blijvend".Het wordt gebruikt om in theoretische modellen een situatie te onderzoeken waarin de invloed van veranderingen in één grootheid op één andere grootheid wordt nagegaan.(wikipedia)
Competenties
Vaardigheden
Collectieve supportersverplaatsingen
plaats waar supporters het stadion binnenkomen en verlaten
Combiregeling
Regeling waarbij de supporters zich niet vrij naar het stadion kunnen begeven
Capabele
Iets heel goed kunnen.