De School

Veiligheid op school

Veiligheid in en rond school zijn heel belangrijk. Veiligheid zou de leer- en werkprestaties verhogen. Daarom is veiligheid heel belangrijk, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het personeel.

pesten%20school%20.jpg

bron: http://www.google.be (Geraadpleegd op: 14 december 2012)

De omgeving en het schoolgebouw moeten veilig zijn, niet alleen in de klaslokalen, maar ook op de speelplaats en buiten de school (op straat of in de wijk). Naast de objectieve onveiligheid, spelen ook de subjectieve onveiligheidsgevoelens een rol. Leerlingen, leerkrachten en het overige personeel moeten zich veilig voelen. Dit noemt men sociale veiligheid.

Het schoolgebouw en de omgeving moeten veilig zijn: het schoolterrein, de schoolomgeving (buurt of wijk) en de routes van en naar school. Naast de feitelijke onveiligheid en incidenten speelt ook de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om school veilig kunnen voelen, de zogenoemde sociale veiligheid.

Voorbeelden van fenomenen die een school(omgeving) onveilig kunnen maken zijn: pesten, geweld (zowel fysiek als mentaal), graffiti, vandalisme, brandstichting, diefstal, heling, insluiping, drugs- en drankgebruik, seksueel misbruik, brandstichting,…
Deze fenomenen hebben ook een nefaste invloed op de subjectieve onveiligheidsgevoelens.

Scholen kunnen samenwerken met de gemeente, de politie, het CLB en andere relevante partijen om de veiligheid in en rond de school te verbeteren. Samenwerking is dus heel belangrijk.

Ook scholen gebruiken de preventiepiramide van Deklerck. Volgens bepaalde bronnen is het een makkelijk hanteerbaar model om een preventie- en veiligheidsplan op te stellen.

Bronnen: