Deskundigen

Hier vind je een lijst van deskundigen waarop we onze teksten baseerden.

 • Desmond Morris
  • Engelse zoöloog
 • Elias
  • Socioloog
 • Freud
  • Neuroloog
 • Lorenz
  • Zoöloog
  • Ornitoloog
 • Rinus Michels
  • Voetballer
  • Trainer
 • Winston Churchill
  • Britse staatsman
 • Johan Deklerck
  • Schrijver van het artikel 'Onveiligheid integraal aanpakken: de 'preventiepiramide''.
 • Dupont & Verstraeten
  • Hebben geschreven over het idee van de algemene preventie.
 • Walgrave, Aertsen
  • Hebben geschreven over de preventiepiramide: De piramide concentreert zich op ‘problemen’ met een dader- en slachtofferzijden en niet op probleem-‘groepen’. Dit maakt een veel genuanceerdere, herstelgerichte kijk mogelijk.
 • Van Outrive
  • Heeft geschreven over nieuwe directe en pro-actieve vormen van preventie.
 • De cauter
  • Heeft geschreven over het continuüm van daderwordeing
 • Gerben Bruinsma
  • directeur van Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • hoogleraar omgevingscriminologie aan de VU rechtenfaculteit
 • Henk Elffers
  • universitair hoofddocent methodologie van het empirisch rechtsgeleerd onderzoek aan de sectie Rechtspsychologie en Rechtssociologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • hoogleraar rechtspsychologie aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
 • Wim Bernasco
  • psycholoog van opleiding
  • doctor in de sociologie
 • Vermeeren Lieselot
  • Opleiding Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen in KA Roeselare
  • Wetenschappelijk onderzoeker at KATHO
 • De Pauw Evelien
  • Coördinator Expertisecentrum maatschappelijke veiligheid

  • Docent bachelor maatschappelijke veiligheid
 • Pleysier Stefaan
  • Doctor in de Criminologie
  • Master Quantitative Analysis in the Social Sciences
  • Licentiaat in de Sociologie
 • De Smet Stefaan
  • Woordvoerder politie
 • Paul van Gageldonk
  • Journalist en schrijver
  • Hooliganspecialist
 • Alain J.M.J. Courtois
  • Voormalige secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
 • Jo Vanhecke
  • Diensthoofd Voetbalcel en medeoprichter van "E-hulpVlaanderen"
  • Peter Dekeyzer: hoofdsteward Club
 • Heidi Deridder
  • adjunct-adviseur Algemene Rijkspolitie
 • Johan Quataert
  • commissaris Integrale Voetbalveiligheid van de federale politie
 • François De Keersmaecker
  • bondsvoorzitter van de KBVB