F
Factoren
Eigenschappen, die de uitkomsten van het onderzoek beïnvloeden en waarvoor gecontroleerd of gecorrigeerd moet worden om de uitkomsten te kunnen voorspellen of verklaren.
Finaliteit
Leefkwaliteit van de samenleving.
Fancoaching
Sociale begeleiding van supporters door middel van pedagogische activiteiten
Forfaitaire vergoeding
Volgens een vastgestelde norm
Fairplaykrediet
Eerlijk spel(en)) is het eerlijk en sportief spelen van een spel in (top)sport. Het houdt in dat de speler de regels respecteert en zich daaraan houdt. Ook kan men daaraan toevoegen dat er niet te veel commentaar op de leiding mag worden gegeven.