Het Ziekenhuis

Ziekenhuiscriminaliteit en de preventiepiramide

Ziekenhuis%20foto.jpg

(bron: http://www.hartvannederland.nl Geraadpleegd op: 14 december 2012)

In normale omstandigheden worden ziekenhuizen niet direct gelinkt aan criminaliteit. Toch is het zo dat ziekenhuizen vaak met criminaliteit te maken krijgen. Voorbeelden zijn: diefstal, vandalisme en agressie. Niet alleen het ziekenhuispersoneel wordt geconfronteerd met criminaliteit, maar ook de patiƫnten en bezoekers.

Criminaliteit werkt natuurlijk nefast voor het aanzien van het ziekenhuis, maar nog belangrijker is dat het ziekenhuispersoneel zich erg onveilig kan voelen. Daardoor kunnen deze fenomenen een belangrijke negatieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg.

De FOD volksgezondheid en de FOD binnenlandse zaken hebben samengewerkt om enkele sensibiliseringscampagnes uit te werken. De nieuwe sensibiliseringscampagne gaat over preventie van agressie in ziekenhuis. In het verleden hadden ze zich al toegespitst op de diefstalproblematiek. (sensibilisering is dus attitudevorming bij de preventiepiramide).

(http://www.pensezauxallergiesalimentaires.be geraadpleegd op: 14 december 2012)

De preventiepiramide wordt ook gebruikt in ziekenhuizen, om zo hun preventiebeleid te kunnen opstellen. Johan deklerck heeft daar ook over geschreven. Een powerpoint over preventie bij ziekenhuiscriminaliteit kunt u vinden op (www.vspf.org geraadpleegd op: 14 December 2012)

Verder kunt u omtrent dit onderwerp nog enkele internetartikels lezen. Hieraan merkt u dat veiligheid of onveiligheid in ziekenhuizen een ruim begrip is

Zo op deze manier kunt u zich al een beter beeld schetsen over de (on)veiligheid en preventie bij ziekenhuizen.