I
Indirecte preventie
bijvoorbeeld welzijnsingrepen.

Ijkgebied : Zone die wordt gelijkgesteld aan het nulpunt. vanaf dit nulpunt worden de uitslagen berekend.

Identificatiekaart
Kaart om te bewijzen dat je een bewakingsfunctie mag uitoefenen
In casu
In het geval waar ik het over heb
IVV
De dienst Integrale voetbalveiligheid van de federale politie
Innovatieve
Heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.). De verspreiding van innovatie wordt innovatiediffusie genoemd.
Identificeren
Het herkennen of vaststellen dat iemand of iets een bepaalde persoon of een bepaald ding is.
Implementeren
(van het Latijnse werkwoord implére, 'invullen' of 'vervullen') is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de IT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De term hoeft niet noodzakelijkerwijs te slaan op het totale systeem. Ook een deelsysteem kan worden geïmplementeerd.