KBVB

Bevoegdheden

Een belangrijke organisatie die instaat voor de veiligheid rond het voetbalgebeuren is de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De KBVB beschikt over heel wat commissies en comités om het sportieve, administratieve en extrasportieve in goede banen te leiden. In het administratieve centrum in Brussel zijn allerhande diensten ondergebracht die elk een specifiek domein behandelen. Zij staan bv. In voor de organisatie van de stewardwerking in de eerste en tweede klasse.
De Bondsvoorzitter is de wettelijke vertegenwoordiger van de KBVB. Hij wordt verkozen voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat is telkens hernieuwbaar. De Bondsvoorzitter is eveneens voorzitter van de Algemene Vergadering, het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur.

Provinciecomités

Inzake de organisatie rond de veiligheid van de matchen zijn de 9 provinciecomités verantwoordelijk. Zij staan het Uitvoerend Comité bij in de organisatie en promotie van het voetbal op provinciaal vlak. De PC’s hebben zowel administratieve als sportieve en disciplinaire taken. Zo organiseren zij de nationale competities, geven ze toelating voor het organiseren van vriendschappelijke matchen en hebben ze de taak om de terrein van de nationaal spelende clubs na te zien. In aanwezigheid van een lid van het Bondsparket oordelen de verschillende kamers onder meer ook over feiten ten laste van clubs en incidenten, laakbare feiten, betwistingen en gevallen van wangedrag van spelers, aangeslotenen of toeschouwers. Zij vormen dus een belangrijk orgaan van de koninklijke voetbalbond als het gaat over het vrijwaren van de veiligheid voor de voetballers maar ook voor de supporters tijdens de match. Zij hebben deze bevoegdheid niet enkel voor het stadionvoetbal, maar ook over het zaalvoetbal of Futsal.

Beroepscomité

Alle beslissingen genomen door de provinciale comités worden op hun beurt gecontroleerd door een overkoepelend orgaan: het beroepscomité voetbal en futsal. Het oordeelt dus in hoger beroep over de beslissingen in eerste aanleg van o.a. de provinciecomités.

We kunnen concluderen dat de voetbalbond een heel belangrijke functie heeft om de veiligheid binnen de voetbalstadions te vrijwaren. Zij zorgen voor de organisatie en hebben de bevoegdheid om spelers en clubs te sanctioneren.1

kbvb-groot.jpg