Liesbeth

Zoals de Oost-Duitsers de oorlog vergeten, houden de Britse kerhoven en de Last Post tot op heden vast aan de oorlog - al is ook dat selectief. Ze herinneren, maar ze vergeten ook. Ze beleren, maar ze negeren ook. Het ene monument wordt overspoeld, het andere verkommert. (Wydooghe, B.)

Klik hier voor de volledige tekst

Wydooghe, B. (10 November 2012). Van de Last post naar de lost past. De Morgen.

10 November 2012 De Morge,
Liesbeth Sys

Beste

Ik heet Liesbeth Sys. Ik volg de opleiding Maatschappelijke Veiligheid aan KATHO Kortrijk.
Dit komt omdat ik interesse heb in de maatschappij en vooral in het thema veiligheid.
We kregen de opdracht om met onze projectgroep een wiki samen te stellen.
Deze wiki gaat over veiligheid in en rond voetbalstadions. Dit is ook het thema van ons projectwerk dit jaar.

De%20preventiepiramide.jpg

Ik heb ervoor gekozen om de preventiepiramide uit te diepen. Dit model is zeer belangrijk als men een positief en integraal preventie- en veiligheidsbeleid wil opstellen. Het is een wetenschappelijk model. De preventiepiramide bestaat uit 5 niveaus. De niveaus verschillen van elkaar. Naarmate we hoger klimmen in de preventiepiramide, wordt de graad van probleemgerichtheid groter.
Probleemgerichtheid wil eigenlijk zeggen dat de maatregelen die getroffen worden op het probleem zijn gericht. Verder hebben we ook nog niveaus (de onderste) die op de samenleving gericht zijn. Een belangrijk gegeven is ook dat probleemgerichte maatregelen negatief georiënteerd zijn en maatregelen die op de samenleving gericht zijn, positief georiënteerd.

De maatregelen die op de samenleving gericht zijn zijn het belangrijkst. Het is de basis van de piramide. We moeten natuurlijk wel gebruik maken van alle niveaus als we een goed preventiebeleid willen opstellen. Een eenzijdig gebruik van de piramide zorgt bij de meeste problemen voor een beperkte kijk en logischerwijs een beperkter aanbod aan maatregelen.

Hierboven hebben we de piramide horizontaal ingedeeld, maar we kunnen de piramide ook verticaal indelen. Hier kunnen we een onderscheid maken tussen attitudevorming en structurele maatregelen.

Bij attitudevorming zorgen we voor maatregelen die de mentaliteit van de betrokkenen beïnvloeden. Bij attitudevorming denken we bijvoorbeeld aan voordrachten en lezingen over een bepaald onderwerp, of aan affiches. Als we attitudevorming betrekken bij een voetbalwedstrijd kunnen we denken aan de actie: 'Football Against Racism in Europa'. Dit was een actie tegen racisme waarbij de spelers van de Europese duels allemaal een armband aanhadden met het opschrift: 'Unite Against Racism', ook de kindjes, die samen met de spelers het veld opliepen aan het begin van de wedstrijd, droegen een t-shirt met dit opschrift.

Structurele maatregelen grijpen in in de omgeving van de betrokkenen. Zij maken zaken mogelijk, moeilijk of onmogelijk. Bij een voetbalwedstrijd kunnen we hier denken aan het plaatsen van hekkens. Op die manier lopen minder supporters impulsief het veld op om een doelpunt te vieren.

Bij deze licht ik nog graag eens de 5 niveaus toe, elk met enkele voorbeelden, die het geheel overzichtelijker maken.

Niveau 0:

De maatschappelijke context in zijn sociale, politieke en ecologische dimensie.

Bij dit niveau kunnen we bijvoorbeeld denken aan het gevoerde politieke beleid, het aanbod van cultuurrijkdommen,… Dit niveau is het meest op de samenleving gericht.

Niveau 1:

Fundamentele preventie.

Dit niveau wordt vaak vergeten. Toch is het een zeer belangrijk niveau. Bij dit niveau kunnen we denken aan een goed uitziend stadion, een goed georganiseerde wedstrijd of goede medische hulp.

Niveau 2:

Algemene preventie.

Ook deze maatregelen hebben als doel onmiddellijk in te spelen op onveiligheidsproblemen en deze te voorkomen of te beperken. Bij dit niveau denken we met betrekking tot voetbalwedstrijden en supporters aan het project 'fancoaching'. 'Fancoaching' is de sociale begeleiding van supporters door middel van pedagogische activiteiten. Zo nemen sociaal werkers supporters mee naar bijvoorbeeld een andere sportactiviteit. Het is de bedoeling dat supporters op die manier zich op een positieve manier bewijzen, hun energie kwijtraken en regels leren naleven.

(http://www.belgium.be Geraadpleegd op 17 november 2012)

Niveau 3:

Specifieke preventie.

Dit zijn maatregelen die getroffen worden om problemen te voorkomen. Het gaat hier om een directe aanpak van technopreventieve aard, zoals: elektronische bewaking of een goed uitgeruste infrastructuur.

Niveau 4:

Curatieve maatregelen.

Maatregelen op dit niveau zijn het meest specifiek. De graad van probleemgerichtheid is hier het grootst. Hier gaat het erom de schade zo goed mogelijk te herstellen en te beperken. Zo kunnen we er ook rekening mee houden in de toekomst. Preventie komt hier eigenlijk te laat maar we kunnen bijvoorbeeld een zinvolle sanctie opleggen, zodat jongeren het gedrag bijvoorbeeld minder snel zullen stellen. Ze weten op die manier ook wat het gevolg is van hun gedrag. Zo wordt ook het gevoel van straffeloosheid tegengegaan.

Zo, op die manier weet u al heel wat meer over de preventiepiramide.
Hieronder vindt u ook nog een powerpoint over dit onderwerp.

De preventiepiramide

Hoofdbron:

Deklerck, J. (2006). Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide. Tijdschrift voor veiligheid, 5(3), 19-37.

Hieronder vindt u nog een aantal excelbestanden over de gebruikte bronnen

Soorten Bronnen

Jaartallen wanneer de bronnen zijn geschreven

http://www.youtube.com/watch?v=TjfCYPjWcaM