M
Morele paniek
Morele paniek is een buitenproportionele, vijandige en gemediatiseerde reactie op een situatie of technologie, een persoon of groep, die waarden en normen lijken te bedreigen. Het begrip verklaart maatschappelijke angstreacties die niet in verhouding staan tot de ernst, het risico, de schade of de dreiging.
Meta-evaluaties
Is een evaluatie over een andere (voorgaande) evaluatie.
Mandaat
De bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, zonder de daar bijhorende verantwoordelijkheid
Modaliteit
De manier waarop iets is