P
Perceptie
betekent waarneming. Kort samengevat is perceptie het proces van het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie.
Psychoanalyticus
Iemand die doet aan psychoanalyse. Psychoanalyse is op te vatten als "De psychoanalyse" en als de "psychoanalytische handeling". De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als dieptepsychologie aangeduid, die aan het einde van de 19e eeuw ontstond met Sigmund Freud als grondlegger. In de psychoanalyse worden lichamelijke klachten verklaard vanuit psychogene oorzaken.
Preventie
Het voorkomen ven een bepaald probleem, ongeacht het soort antwoord dat men formuleert.
Preventiepiramide
Staat in voor een positief en integraal preventiebeleid.
Pragmatisch
Op nut en bruikbaarheid gericht.
prominent
Vooraanstaand/belangrijk
parameters
variabele waaraan een bepaalde waarde wordt toegekend om met behulp daarvan andere onbekende grootheden te kunnen berekenen (Woorden.org)
Polynomiale modellen
wiskundige modellen op basis van algoritmes
Perimeter
gebied rond en in het voetbalstadion waar het Regelement van Inwendige Orde geldt
Proces-verbaal
officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze hebben waargenomen en met een verklaring die ze hebben opgetekend uit de mond van een verdachte of getuige
Promoten
Is het onder aandacht brengen van een nieuw of bestaand product of service met als doel de omzet positief te beïnvloeden. Promotie is een onderdeel van de marketingmix, wat weer een onderdeel is van het bredere marketing. Promotie moet niet worden verward met reclame, dat enkel het ter kennis geven van een promotie door middel van televisiecommercials, internet, radio en bladen inhoudt. Reclame is echter wel een vorm van promotie.