Private Veiligheidssector

De Private veiligheidssector

“De private veiligheid staat tegenover publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij tot het voorkomen van misdaad.
We onderscheiden diverse sectoren in de Private Veiligheid.”
(Vigilis.be)

Onder de private veiligheidssector verstaan we alle Privébedrijven die zich richten op de veiligheid van mensen en goederen.
Toen de vraag naar veiligheid steeg in de jaren ’80 werd het al snel duidelijk dat de overheid zijn handen meer dan vol had. De overheid deed zijn best om veiligheid van de burger te garanderen, maar dit was niet genoeg. Daarom werden er privébedrijven ontwikkeld die zich richten op veiligheid. Deze bedrijven nemen bepaalde opdrachten over van de overheid en helpen mensen tegen betaling hun veiligheid te verbeteren. Tegenwoordig komen er steeds meer bedrijven bij en er worden steeds meer opdrachten van de politie naar hen doorgespeeld, zodat de politie zich meer kan richten naar hun hoofdopdrachten.

Er zijn vandaag 8 Verschillende vormen van bewaking:

-Bewaking van goederen
-Bescherming van personen
-Waardentransport
-Beheer alarmcentrales
-Personencontrole
-Vaststelling van de toestand van goederen
-verkeersbegeleiding
-Begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met oog op verkeersveiligheid

In de toekomst gaat deze sector nog uitbreiden. Steeds meer overheidsopdrachten zullen worden overgedragen aan deze sector om te besparen en hun werking te verbeteren. De private veiligheidssector is nu al een grote actor op het gebied van veiligheid, en hun rol zal in de toekomst nog veel groter worden.

sticker-met-tekst-camera-bewaking-105-x-75-cm.jpg