R
Respondenten
Een persoon die deelneemt aan een marktonderzoek.
Recidive
Herhaling van strafbaar gedrag.
Representatief
Vertegenwoordigend
Rationaliteit
Verstandelijkheid
RIO
Regelement van Inwendige Orde: regelement dat geldt in een voetbalstadion
Racisme
Opvatting dat het ene menselijk ras superieur is aan een ander
Risicoanalyse
Methode waarbij er bepaald wordt wat de risico's zijn van de wedstrijd
Rekrutering
Ook wel Recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming. Het is onderdeel van het personeelsbeleid van een onderneming of openbare dienst dat soms wordt uitbesteed aan dienstverleners actief in arbeidsbemiddeling. Een goed werving- en selectieproces is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven, doordat het onderscheid wordt gemaakt door het talent dat aanwezig is, en heeft een directe impact op bedrijfsresultaten.