S
Sociale cohesie
duidt op de samenhang in een maatschappij. Door sociologen wordt sociale cohesie ook wel omschreven als 'kleefkracht'. Met onderzoek naar sociale ongelijkheid en identiteit is de vraag hoe samenlevingen bij elkaar blijven een van kernvragen in de sociologie. Er zijn vele antwoorden gegeven op de vraag wat de samenleving bij elkaar houdt. Deze zijn samen te vatten als wederzijdse afhankelijkheid of eigenbelang, dwang of macht en gedeelde waarden en normen.
Sociale omgeving
Geheel aan sociale contacten en de sociaal-economische positie van een persoon
Statestiek
Wetenschap van het verzamelen, vergelijken en interpreteren van heel veel gegevens
Steward
In de laagste rang vinden we de stewards. Een steward is een natuurlijk persoon die wordt aangeworven door de voetbalclub. Die persoon is verantwoordelijk voor het ontvangen en begeleiden van de toeschouwers bij een voetbalwedstrijd of een voetbalevenement met het oog op de veiligheid van de toeschouwers. Stewards hebben nog andere bevoegdheden en taken, zoals een toeschouwer vragen om voorwerpen af te geven die een gevaar zouden kunnen zijn voor de veiligheid van de inwendige orde. Ook bemannen stewards evacuatiepoorten tijdens de periode dat toeschouwers zijn toegelaten in het stadion (www.belgium.be; Hardyns, 2006).
Soule
Het is een traditionele teamsport afkomstig van Picardië en Normandië. Het wordt gespeeld met een bal, genaamd 'soule', die gemaakt is van hout of van leer. De ballen van leer worden gevuld met hooi, paardenhaar of mos.
Surrogaat
Vervangingsmiddel. Wegens schaarste aan grondstoffen werden tijdens WO II diverse surrogaat producten verkocht. Surrogaatkoffie is een voorbeeld van een product dat aangeboden werd i.p.v. echte koffie.
Structurele maatregelen
grijpen in in de omgeving van de betrokkenen, en maken bepaalde zaken mogelijk, moeilijk of onmogelijk.
Situationele preventie
preventie wordt bijvoorbeeld bij een voetbalstadion gedaan via de ruimte. Bijvoorbeeld: hekkens plaatsen.
Surveillance-inzet
Toepassing van bewaking/toezicht in een bepaalde zone
Synthetisch
kunstmatig
Sanctie
Straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden
Stadionverbod
Straf waarbij de beschuldigde het stadion niet meer mag betreden
Spotters
Politiemensen die een bijzondere kennis hebben over de risicosupporters en hun tactieken
Subsidiëring
Is een van de belangrijkste financiele beleidsinstrumenten die de overheid tot zijn beschikking heeft. De overheid probeert positief gedrag te beinvloeden en negatief gedrag te beindigen door financiele prikkels. In het spraakgebruik wordt subsidie ruim uitgelegd, namelijk geldelijke stuen, afkomstig van de overheid en bestemd voor bepaalde activiteiten.