V
Vandalisme
Het vernielen van dingen op straat of andere openbare ruimtes
Veiligheidsverantwoordelijke

Een veiligheidsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon die de volmacht krijgt van de club waarvoor hij werkt. Die persoon krijgt de volmacht voor de coördinatie en de leiding van het veiligheidsbeleid. De persoon in kwestie geeft commando’s via de commandopost (het CP). De communicatie met de andere rangordes gebeurt via radiocommunicatiesystemen.(Geudens, Vanhecke, De Pauw, 2009)
Voetbalvocabularium
Lijst van woorden gebruikt in het voetbal
Victimisatie
Slachtofferschap
Voetbalcel
Onderdeel van de lokale politie inzake voetbal