Werkdocument Van Niels

Werkdocument:

Samenvatting:

1. Aanbevelingen voor een structurele opwaardering voor de belgische stewardwerking.
De kernproblemen waarmee Belgische stewardwerking te kampen heeft, kwamen reeds enkele keren aan bod: een gebrek aan respect voor de stewards, een gebrek aan kandidaten en onvoldoende kwaliteitsvolle stewardwerkingen.
Een herverdeling van de rollen bij de organisatie van de stewardwerking is opportuun. De organisatoren van de voetbalwedstrijden, de K.B.V.B. en de voetbalcel hebben hierbij elk hun verantwoordelijkheid. De voetbalclubs, meerbepaald de veiligheidsverantwoordelijkheden, spelen een sleutelrol in het verbeteren van stewardwerking.
Hieronder verdeeld men de tekst verder in 4 verschillende tussentitels. (1) niveau van de organisatie van de stewardwerking, (2) het statuut van de ‘steward’, (3) de voorwaarden verbonden aan de stewardwerking, en (4) de taken en bevoegdheden van de stewards.
1.1. De organisatie van de stewardwerking
Het implementeren van nationale standaarden in de organisatie van alle Belgische stewardwerkingen zorgt voor een eenvormige en transparante stewardwerking in België. Het is een permanente taak voor de organisator van een voetbalwedstrijd om zijn stewardwerking te onderhouden. Een efficiënte stewardwerking vraagt een afstemming van de organisatie op de lokale behoeften en verwachtingen, binnen een meer algemeen kader. Het ontwikkelen van enkele nationale standaarden kan een minimale kwaliteitsvolle stewardwerking per club garanderen.
Als u Meer info, zie: ‘Deel I: Methodologie van het onderzoek’.
Bijlage: https://besafe.ibz.be/NL/Academici/onderzoek_recherche/Documents/Eindrapport%20verbetervoorstellen%20stewardwerking%20Belgi%C3%AB%2009%2004%2009.pdf
1.2. Het statuut van de steward
Het bewustzijn van het nut van de stewardwerking bij de partners van het stewardsysteem permanent stimuleren en via een ketenbenadering de stewardwerking in het veiligheidsbeleid van een voetbalclub integreren. Kenmerkend voor de Belgische stewardwerking is het voorkomen van gedecentraliseerde initiatieven en uiteenlopende organisatievormen. De clubs leveren inspanningen voor hun stewardwerking; er wordt hierover echter weinig gecommuniceerd, laat staan dat de clubs hun initiatieven op elkaar afstemmen.
1.3. De voorwaarden verbonden aan de stewardwerking
Het herstructureren van de wervings - en selectieprocedures om meer en betere stewards te rekruteren. Uit het onderzoek blijkt er een gebrek aan bekwame en gemotiveerde stewards. Als oorzaak wordt het tekort aan stewards in het algemeen en de rekrutering van minder capabele mensen om dit tekort tegen te gaan, aangehaald. De clubs rekruteren te vaak uit een beperkt publiek, meerbepaald uit de eigen supportersverenigingen of jeugdwerking, waardoor het maximaal aantal geschikte en gemotiveerde kandidaten op deze manier snel uitgeput raakt.
1.4. Taken en bevoegdheden van de steward
Door de stewards de bevoegdheid te geven om personen met een stadionverbod te identificeren, kan de organisator van een voetbalwedstrijd preventief onregelmatigheden in het voetbalstadion voorkomen.
1.5. Andere verbetervoorstellen
Het promoten van de subsidiëring van innovatieve projecten betreffende stewarding motiveert de verantwoordelijken van de stewardwerking om initiatieven te ondernemen. Enkele veiligheidsverantwoordelijken rekenen sterk op de subsidiëring van projecten om te kunnen investeren in hun stewardwerking, onder andere via het Fairplaykrediet. De budgettaire inbreng van de club volstaat niet om innovatieve initiatieven te starten. Bijkomende subsidiëring kan clubs aanzetten tot het nemen van hun verantwoordelijkheid.